10.03.2024 | Czytano: 183

Srebrne Jabłka Sądeckie dla społeczniczek z Binczarowej (zdjęcia)

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wziął dziś udział w X Gminnym Przeglądzie Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Grybów. Gospodarzem jubileuszowej edycji imprezy była Binczarowa.

KGW prezentowały tradycyjne stoły wielkanocne, rękodzieło oraz scenki z życia wsi. Ich pracę oceniało jury, złożone z regionalistów. Wydarzenie było okazją do uhonorowania Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi Marzeny Szyszki i Wiesławy Motyki ze Stowarzyszenia Kobiet Binczarowskich, obchodzącego w tym roku jubileusz 10-lecia działalności. To wyraz uznania za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej, umiejętność integracji i aktywizacji mieszkańców Binczarowej, a także dbanie o zachowanie regionalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny. 

- Powiat konsekwentnie wspiera szeroko rozumianą kulturę ludową – przypomniał starosta Marek Kwiatkowski – Zachowanie tradycji i kultury ma ogromne znaczenie dla zachowania naszej tożsamości. 

Podczas dzisiejszej imprezy starosta uhonorował też Lucynę Kmak – inicjatorkę przeglądu i prezeskę Stowarzyszenia Turystyczna Wieś Retro w Ptaszkowej. Wręczając jej obraz przypomniał o jej długoletniej działalności związanej m.in. z wspieraniem i promowaniem kół gospodyń wiejskich na Sądecczyźnie.

W dzisiejszym wydarzeniu wzięli udział powiatowi radni Anna Radzik – prowadząca imprezę członkini  Stowarzyszenia Kobiet Binczarowskich oraz Wiktor Obrzut.

Fot. Paweł Szeliga

Komentarze

reklama